: B E L U G A :

D40X02396


122608

Beluga Whale

Sea World
San Diego, CA

D40X / 18-70mm F3.5-4.5G AF-S
Posted by sonigma
:

122008 : B E A C H : 45204_07

Scene 2008. 12. 21. 11:15 |
 : B E A C H :


45204_07

122008

Santa Monica Beach
Santa Monica, CA

D200 / 50mm F1.2 Ai-S / CS3
Posted by sonigma
:

122008 : P I E R : 45184

Scene 2008. 12. 21. 11:04 |
 : P I E R :

45184

122008

Santa Monica Pier
Santa Monica, CA

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4 DG EX HSM
Posted by sonigma
:

121608 : L I F E : 44997 45009

Things 2008. 12. 17. 04:50 |
 : L I F E :

44997

45009

121608

하나는 진짜 하나는 가짜

D200 / 50mm F1.2 Ai-S


 

Posted by sonigma
:

121308 : S H E P H E R D : 44892

Issac 2008. 12. 14. 05:46 |
: S H E P H E R D :121308

이삭 학교 발표회
역할은 목동

D200 / 80-200mm F2.8D AF Zoom Nikkor
Posted by sonigma
:
: O R G A N I S T :121208

성탄축하음악예배
OMC
Los Angeles, CA

D200 / 80-200mm F2.8D AF Zoom Nikkor
Posted by sonigma
:

121108 : F A M I L Y : 44360

People 2008. 12. 12. 14:30 |
: F A M I L Y :

44360

121108

성탄 카드용 가족사진

120여장 중 한장 건졌다

D200 / Sigma 50mm F1.4 DG EX HSM
Posted by sonigma
:

121008 : M O D E L : D40X01519

Sue 2008. 12. 11. 14:00 |
 : M O D E L :

D40X01519

121008

평생모델

D40X / Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM
Posted by sonigma
:

: C H R I S T M A S _ T R E E :

44325

120808

올해도 어김없이

Christmas Tree

D200 / 20mm F2.8D AF Nikkor
Posted by sonigma
:

 : L I V E _ I N _ L A :

44179


120708
Nokia Theater Plaza
Los Angeles, CA

살짝 실망스러웠던 공연
다 찍고 나오는데
삼각대는 안됀다며 달라붙던 시큐리티를 뒤로 하고

공공장소에서 왜 삼각대로 사진을 못찍게 하는지
도대체 이해할 수가 없다

44181

44311


D200 / 20mm F2.8D AF Nikkor

Posted by sonigma
: