'2008/09'에 해당되는 글 5건

 1. 2008.09.21 092108 : G A M B L E H O U S E : 41132 41134
 2. 2008.09.21 092108 : T H A I : 41080
 3. 2008.09.15 091508 : S C R A P : D40X00422a (2)
 4. 2008.09.06 090808 : R U N W A Y : 40836
 5. 2008.09.06 090608 : L A X : 40824 (2)
: G A M B L E H O U S E :

41132NIKON D200 | 1/180sec | F/5.6 | 20.0mm | ISO-100

41134NIKON D200 | 1/125sec | F/2.8 | 20.0mm | ISO-160

92108

The Gamble House
Pasadena, CA

D200 / 20mm F2.8D
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

2008. 9. 21. 15:00
: T H A I :

NIKON D200 | 1/400sec | F/5.6 | 35.0mm | ISO-100

092108

Some Thai Festival

I don't remember the name of this.
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

 : S C R A P :
D40X00422aNIKON D40X | 1/40sec | f2.8 | 17mm | ISO-100

091508
take on 082508

필요없는 샘플들
안팔리고 남은것들
결함있는 놈들
한데모아 고철로 팔려나간다

멋진차에 들어갈수도 있었던 놈들
불쌍하지만
어쩔수가 없단다

D40X / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

 1. 2008.09.19 01:32 신고

  저 주세.....;;

 2. 2008.09.30 22:09 신고

  ㅋㅋㅋ 짝이 안맞아요..ㅋㅋ

: R U N W A Y :
40836NIKON D200 | 2/10sec | f13 | 20mm | ISO-100

090808
taken on 090608

LAX

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

2008. 9. 6. 20:30
: L A X :

40824NIKON D200 | 8sec | F/11.0 | 20.0mm | ISO-100

090608

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

 1. 2008.09.07 22:48

  이거 혹시.. 장노출로 찍은건가요???

  air way 가 보이는게;; ㅎㅎ

  너무 멋진 샷이에요~

 2. 2008.09.08 20:47

  안녕하세요~~

  공항근처에 가서 찍었어요...한 6초정도 준것 같은데요...?

  시애틀은 언제가세요?

이전버튼 1 이전버튼