'2008/09'에 해당되는 글 5건

  1. 2008.09.21 092108 : G A M B L E H O U S E : 41132 41134
  2. 2008.09.21 092108 : T H A I : 41080
  3. 2008.09.15 091508 : S C R A P : D40X00422a (2)
  4. 2008.09.06 090808 : R U N W A Y : 40836
  5. 2008.09.06 090608 : L A X : 40824 (2)
: G A M B L E H O U S E :

41132NIKON D200 | 1/180sec | F/5.6 | 20.0mm | ISO-100

41134NIKON D200 | 1/125sec | F/2.8 | 20.0mm | ISO-160

92108

The Gamble House
Pasadena, CA

D200 / 20mm F2.8D
Posted by sonigma
2008.09.21 15:00
: T H A I :

NIKON D200 | 1/400sec | F/5.6 | 35.0mm | ISO-100

092108

Some Thai Festival

I don't remember the name of this.
Posted by sonigma
 : S C R A P :
D40X00422aNIKON D40X | 1/40sec | f2.8 | 17mm | ISO-100

091508
take on 082508

필요없는 샘플들
안팔리고 남은것들
결함있는 놈들
한데모아 고철로 팔려나간다

멋진차에 들어갈수도 있었던 놈들
불쌍하지만
어쩔수가 없단다

D40X / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma
: R U N W A Y :
40836NIKON D200 | 2/10sec | f13 | 20mm | ISO-100

090808
taken on 090608

LAX

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma
2008.09.06 20:30
: L A X :

40824NIKON D200 | 8sec | F/11.0 | 20.0mm | ISO-100

090608

D200 / Sigma 17-35mm F2.8-4
Posted by sonigma
이전버튼 1 이전버튼