'self shot'에 해당되는 글 1건

  1. 2008.01.12 011108 : S E L F : 29444-1

011108 : S E L F : 29444-1

Daily2008 2008. 1. 12. 04:14 |
 : S E L F :

29444-1


011108

올릴것 없으면 올려보는 거울샷...
거울이 찌그러져서..얼굴이 좀 찌그러져 보인다...

가로로 찍고 세로로 크롭...

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor
ISO가 1600인데..그런대로 봐줄만
Posted by sonigma
: