'PF Chang'에 해당되는 글 2건

  1. 2008.03.10 030908 : C H O C O L A T E _ C A K E : 34444c 1
  2. 2008.03.10 030908 : M O M & D A D : 34409c
: C H O C O L A T E _ C A K E :

34444c

030908

Chocolate Cake
Dessert @ PF Chang

Paseo Colorado
Pasadena, CA

아부지, 엄마, 동생, 아내, 아들 그리고 내 조각

각각의 몫이 있지만 결국엔 하나...

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor
Posted by sonigma
:
: M O M & D A D :

34409c

030908

부모님

PF Chang
Paseo Colorado
Pasadena, CA

D200 / 35mm F2.0D AF NIkkor / Agfa curve @ CS3
Posted by sonigma
: