'Independence Day'에 해당되는 글 3건

 1. 2009.07.04 070409 : 4 T H _ 1 : _09932 (2)
 2. 2009.07.04 070409 : 4 T H _ 2 : _09809
 3. 2009.07.04 070409 : 4 T H _ 3 : _09799
NIKON D700 | 2sec | F/11.0 | 44.0mm | ISO-200

070409

July 4th
Rose Bowl
Pasadena, CA
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

 1. 2009.07.09 02:15 신고

  워~ 멋찐 폭죽이사진이네요.. 잘담으셨네요..
  slr클럽 출석부에서 타도 들어과 구경잘하고 갑니다...

 2. 2009.07.21 19:01 신고

  안녕하세요 거북님..^^;;

NIKON D700 | 3sec | F/11.0 | 50.0mm | ISO-200

070409

July 4th
Rose Bowl
Pasadena, CA
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

NIKON D700 | 1sec | F/11.0 | 50.0mm | ISO-200

070409

July 4th
Rose Bowl
Pasadena, CA
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

이전버튼 1 이전버튼