'Desserts'에 해당되는 글 1건

  1. 2008.03.09 030908 : C H O C O L A T E _ C A K E : 34444c (1)
: C H O C O L A T E _ C A K E :

34444c

030908

Chocolate Cake
Dessert @ PF Chang

Paseo Colorado
Pasadena, CA

아부지, 엄마, 동생, 아내, 아들 그리고 내 조각

각각의 몫이 있지만 결국엔 하나...

D200 / 35mm F2.0D AF Nikkor
Posted by sonigma

댓글을 달아 주세요

  1. Favicon of http://newtopia.tistory.com BlogIcon 여동생 2008.03.25 01:53 Address Modify/Delete Reply

    멋진 글과 사진..
    (그리고.. 약간 무한도전 인도편이 생각남..^^)