'Burbank'에 해당되는 글 4건

  1. 2009.08.15 081409 : F I R S T _ O N E :
  2. 2009.01.11 011009 : D R E A M I N G : _00231 (1)
  3. 2007.04.22 052107 : C P K : 05921
  4. 2007.04.22 042107 : H O N E Y _ S U E : 05914

081409 : F I R S T _ O N E :

Issac 2009. 8. 15. 11:42 |

081409
첫아들...이삭
곧 요셉이의 형이 된다...

IKEA
Burbank, CA
D700 / Ultron 40mm F2
Posted by sonigma
:
: D R E A M I N G :

_00231


011009

Some Park
Burbank, CA

D700 / 20mm F2.8D / BW@CS3
Posted by sonigma
:

052107 : C P K : 05921

Scene 2007. 4. 22. 04:40 |
 : C P K :
05921

042107

저기 별로 안좋아 했었는데...

괜찮아졌다...

시실리안 피자와 페투치니 알프레도, 레터스 뤱을 좋아한다...

California Pizza Kitchen
Burbank, CA
Posted by sonigma
:
 : H O N E Y  _ S U E :
05914

042107
Honey Sue

California Pizza Kitchen
Burbank, CA
Posted by sonigma
: